AEG KUCHYNĚ SI ROZUMÍ I S „OK GOOGLE“

Každé chutné jídlo by mělo začínat slovy „Hey Google“ nebo „OK Google“. Google asistent vám uvolní ruce tím, že můžete svou troubu jednoduše ovládat hlasem. Ať už ji chcete vypnout, zapnout, nastavit teplotu, změnit režim, nebo se zeptat na průběh přípravy jídla, vše můžete provést pouhým oslovením Google asistenta.

 

Všechny příkazy je zapotřebí zadávat v anglickém jazyce.


Woman speaking with google

Stáhnout aplikaci Google Home

Připojte troubu ke službě Google Home

 • Power button and device
  1
  Nastavte zařízení Google Home

  ​Ujistěte se, že je vaše zařízení Google Home připojeno a funguje. Pokud ne, postupujte podle pokynů dodaných se zařízením Google Home. Další pomoc naleznete na Google Store ZDE a ZDE (anglicky).

 • Wi-Fi logo
  2
  Připojte troubu

  Ujistěte se, že je trouba připojena k aplikaci „My AEG Kitchen“. Pokud ne, stáhněte si aplikaci a postupujte podle pokynů. Připojte troubu a zařízení Google Home ke stejné síti Wi-Fi.

 • ABC logos
  3
  Spusťte aplikaci Google Home
  1. Přidejte zařízení (na domovské obrazovce).
  2. Nastavte zařízení.
  3. Spolupracuje se službou Google.
 • AEG logo
  4
  Připojte se ke svému účtu

  V seznamu vyberte AEG a přihlaste se k účtu AEG. (Účet pro aplikaci „My AEG Kitchen“).

Ovládejte troubu na dálku

Jakmile je trouba zapnutá, můžete ji ovládat pomocí služby Google Home. Pokud trouba nereaguje, je potřeba na ní aktivovat dálkové ovládání, aby se spustila pomocí služby Google Home.

Jak aktivovat dálkové ovládání

Klepnutím na ikonu Wi-Fi na ovládacím panelu zapněte dálkové ovládání.

* Pro vaši bezpečnost a v souladu s předpisy EU

Ovládejte svou troubu hlasem

Všechny příkazy musí začínat frází „OK Google“ nebo „Hey Google“.

 • Turn on the oven (Zapni troubu)
 • Turn off the oven (Vypni troubu)
 • Start the oven (Zapni troubu)
 • Stop the oven (Vypni troubu)
 • Set oven temperature to 200 degrees (Nastav teplotu na 200 stupňů)
 • Increase oven temperature by 10 degrees (Zvyš teplotu o 10 stupňů)
 • Decrease oven temperature by 20 degrees (Sniž teplotu o 20 stupňů)
 • Is the oven running? (Je trouba v provozu?)
 • What is the temperature of the oven? (Jaká je teplota v troubě?)

Nastavte režim trouby pro pizzu

Při výběru režimu již nemusíte stát u trouby.

Názvy režimů / Alternativy

 • Příprava pizzy / Pizza
 • Pravý horký vzduch / Pečení, vaření
 • Konvenční ohřev / Horní a spodní ohřev
 • Turbo gril / Pečení, Grilování a horký vzduch, Grilování s horkým vzduchem
 • Spodní ohřev
 • Režim / Funkce, Program, Nastavení, Ovládání, Funkce trouby, Funkce ohřevu

Nepoužívejte více příkazů naráz

Správný příkaz: „Ok Google, start the oven“ (…, zapni troubu), a poté, „Ok Google, set the temperature to 200 degrees” (…, nastav teplotu na 200 stupňů).

Špatný příkaz: „OK Google, start the oven and set the temperature to 200 degrees“ (…, zapni troubu a nastav teplotu na 200 stupňů).

Máte více trub?

Pokud máte k Wi-Fi připojeno více trub, je lepší každou pojmenovat zvlášť, aby Google věděl, kterou z nich má spustit, například „OK Google, start upper oven“ (…, zapni horní troubu) nebo „OK Google, increase top oven temperature by 10 degrees“ (…, zvyš teplotu horní trouby o 10 stupňů).

Máte-li trouby v různých místnostech, můžete v aplikaci Google Home přiřadit troubu ke konkrétnímu místu, například „OK Google, start the oven in the kitchen“ (…, zapni troubu v kuchyni) nebo „OK Google, start the oven in the basement“ (…, zapni troubu ve sklepě).

Odebrání trouby ze služby Google Home

Pokud chcete spotřebič odebrat z účtu Google, otevřete aplikaci Google Home. Klepněte na zařízení, které chcete odebrat, vyberte možnost „odpojit službu“ a pokračujte podle pokynů na obrazovce. Odstranění potvrďte ikonou „hotovo“.

Všechna data připojeného spotřebiče jsou uložena v souladu se Zásadami zabezpečení dat společnosti AEG.

Google, Google Play, Google Home a Google Nest Audio jsou ochranné známky společnosti Google LLC.