Chladnička zobrazuje alarm, červené varovné světlo, blikající trojúhelník nebo zvukový signál

Naposledy aktualizován 14.11.2019 14:09

Problém:

 • Na panelu je zobrazen alarm
 • Na displeji bliká červené světlo
 • Na displeji bliká trojúhelník
 • Spotřebič vydává pohotovostní varovný signál nebo pípání
 • Nepřiměřené chlazení, nedostatečné chlazení, příliš vysoká teplota   

Platí pro:    

 • Chladnička
 • Chladnička/mraznička

Řešení:  

1. Stisknutím libovolného tlačítka vypněte pohotovostní alarm

2. Počkejte 12 hodin, než spotřebič dosáhne správnou teplotu, pokud jste ji právě nastavili

3. Pokud jste do spotřebiče právě vložili velké množství potravin, alarm přestane znít, jakmile bude teplota opět normální

4. Zkontrolujte, zda ventilátor ve spotřebiči je zapnutý a funguje. (má-li spotřebič ventilátor)

Ventilátor můžete zkontrolovat tak, že na chvíli zavřete dveře a znovu je otevřete. Ihned po otevření dveří můžete slyšet, zda ventilátor funguje a zda se nezastaví příliš brzy. 

5. Zkontrolujte, zda přístroj stojí rovně

Nastavte nožičky spotřebiče a zkontrolujte vyrovnání vodováhou.

6. Zkontrolujte, zda je spotřebič správně instalován a zajištěn tak, že dveře jdou pevně uzavřít (integrované spotřebiče)

7. Zkontrolujte, zda je těsnění dveří čisté a nepoškozené

8. Zkontrolujte, zda jsou dveře správně zavřeny a nenechte je otevřené po dlouhou dobu

9. Zkontrolujte, zda jsou závěsy bezpečné a nepoškozené. Vyměňte všechny vadné závěsy. 

10. Zkontrolujte, zda spotřebič správně chladí

 • Změřte teplotu teploměrem ve sklenici vody uvnitř chladničky.
 • Chladnička funguje správně, je-li teplota v chladničce v rozmezí +4 to +5°C.
 • Základní teplota potravin je důležitější, než teplota vzduchu v chladničce, protože teplota vzduchu kolísá v průběhu každého chladícího cyklu (mezi nastartováním a zastavením kompresoru chladničky).
 • Vezměte na vědomí, že levnější teploměry se mohou lišit o ±1–2°C a víc. 
 • Upravte teplotu otáčením regulátoru teploty nebo ovládacím panelem.


11. Zkontrolujte, zda byl spotřebič instalován s adekvátní ventilací. 

Požadavky na ventilaci můžete nalézt v příručce nebo pokynech k instalaci. 

12. Zkontrolujte, zda byl z dveří odstraněn ochranný obal (integrované spotřebiče)

13. Zkontrolujte, zda okolní teplota není příliš vysoká nebo příliš nízká podle klimatické třídy uvedené na typovém štítku 

14. Odmražte spotřebič a znovu jej zapněte 

15. Obraťte se na autorizované servisní středisko

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám si vyžádat návštěvu servisního technika.

Objednejte si servis
Objednejte si servis

V oblasti, ve které se nacházíte, nabízíme službu Fixní cena servisu. O opravu se postarají kvalifikovaní servisní technici Electrolux. Spotřebič nejprve zkontrolujeme, poruchu vyřešíme a v případě potřeby vyměníme součástky a díly. Tuto službu poskytujeme pro pračky, sušičky, myčky, varné desky, chladničky, vestavné kávovary, sporáky, digestoře, trouby a vestavné mikrovlnné trouby.

Náhradní díly a příslušenství
Náhradní díly a příslušenství

Vyhledejte si originální náhradní díly pro váš spotřebič v našem e-shopu a nechte si je doručit přímo domů.