Jak vyměnit kliku dveří (H2)

Naposledy aktualizován 24.02.2021 13:48

Před jakoukoli údržbou vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Při přemisťování spotřebičů buďte vždy opatrní, u těžkých spotřebičů je nutné jej přemisťovat dvěma osobami.

Vždy používejte ochranné rukavice a přiloženou obuv.

Vezměte prosím na vědomí, že neopravitelná nebo neodborná oprava může mít bezpečnostní důsledky, pokud nebude provedena správně


Jak vyměnit kliku dveří

NÁSTROJE:

Šroubovák s křížovou hlavou 6 × 300     


Krok 1

Odšroubujte rukojeť

Krok 2

Sejměte rukojeť a vyměňte ji za novou