Jak vyměnit dveře (2)

Naposledy aktualizován 24.02.2021 13:48

Před jakoukoli údržbou vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Při přemisťování spotřebičů buďte vždy opatrní, u těžkých spotřebičů je nutné jej přemisťovat dvěma osobami.

Vždy používejte ochranné rukavice a přiloženou obuv.

Vezměte prosím na vědomí, že neopravitelná nebo neodborná oprava může mít bezpečnostní důsledky, pokud nebude provedena správně

JAK VYMĚNIT DVEŘE

1) Zatlačte na obou stranách blokování dveří dolů


2) Vytáhněte dveře a vyměňte je za novéVarování: Po instalaci nových dveří zavřete 2 blokování, aby nedošlo k pádu dveří.