Jak vyměnit přihrádky na dveře (3)

Naposledy aktualizován 24.02.2021 13:48

Před jakoukoli údržbou vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Při přemisťování spotřebičů buďte vždy opatrní, u těžkých spotřebičů je nutné jej přemisťovat dvěma osobami.

Vždy používejte ochranné rukavice a přiloženou obuv.

Vezměte prosím na vědomí, že neopravitelná nebo neodborná oprava může mít bezpečnostní důsledky, pokud nebude provedena správně

DEMONTÁŽ A INSTALACE POLICE

Demontáž police dveří:

1. Držte levou stranu police.

2. Zvedněte pravou stranu police, dokud se neuvolní z upevňovacího prvku.

3. Zvedněte levou stranu police a vyjměte ji.

Vložení police zpět:

1. Položte poličku naplocho na dveře.

2. Zatlačte současně dvě strany police dolů tak, aby police zapadala do obou upevňovacích prvků.