Výměna police ve dveřích (V)

Naposledy aktualizován 24.02.2021 13:48

Před jakoukoli údržbou vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Při přemisťování spotřebičů buďte vždy opatrní, u těžkých spotřebičů je nutné jej přemisťovat dvěma osobami.

Vždy používejte ochranné rukavice a přiloženou obuv.

Vezměte prosím na vědomí, že neopravitelná nebo neodborná oprava může mít bezpečnostní důsledky, pokud nebude provedena správně


VÝMĚNA DVEŘÍ

Opatrně vytáhněte polici oběma rukama, aniž byste polici ohýbali nebo kroutili.

Pokud na polici nejsou žádné podrobnosti o montáži na pravé a levé straně, můžete polici vyjmout tahem k sobě.