Výměna těsnění dveří (H)

Naposledy aktualizován 24.02.2021 13:48

Před jakoukoli údržbou vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Při přemisťování spotřebičů buďte vždy opatrní, u těžkých spotřebičů je nutné jej přemisťovat dvěma osobami.

Vždy používejte ochranné rukavice a přiloženou obuv.

Vezměte prosím na vědomí, že neopravitelná nebo neodborná oprava může mít bezpečnostní důsledky, pokud nebude provedena správně


OBECNÉ ZPŮSOBY DEMONTÁŽE A INSTALACE TĚSNĚNÍ

Krok 1

Vytáhněte těsnění ze 4 rohů. Nainstalujte nový.

Důležité tipy pro instalaci těsnění.

Tip 1

Začněte od rohu

Tip 2

Ujistěte se, že patka těsnění je zcela vtlačena do sedla těsnění.

Tip 3

Ujistěte se, že je těsnění správně vyrovnáno se sedlem těsnění

Tip 4

Po zavření dveří se ujistěte, že je těsnění ke dveřím dobře připevněno