Jak demontovat a sestavit dveřní závěs (svařovaný)

Naposledy aktualizován 23.02.2021 6:47

Před jakoukoli údržbou vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Při přemisťování spotřebičů buďte vždy opatrní, u těžkých spotřebičů je nutné jej přemisťovat dvěma osobami.

Vždy používejte ochranné rukavice a přiloženou obuv.

Vezměte prosím na vědomí, že neopravitelná nebo neodborná oprava může mít bezpečnostní důsledky, pokud nebude provedena správně


Jak demontovat a sestavit dveřní závěs (svařovaný)

Chcete-li namontovat zadní dveře, povolte šrouby zajišťující dveře ke skříni.

Poznámka:

Tato vrata jsou svařované verze a pant nelze vyjmout. Proto při výměně závěsu vyměňte kompletní dveře včetně závěsu.