Jak demontovat a namontovat bezpečnostní blokování dveří (5)

Naposledy aktualizován 23.02.2021 6:47

Před jakoukoli údržbou vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Při přemisťování spotřebičů buďte vždy opatrní, u těžkých spotřebičů je nutné jej přemisťovat dvěma osobami.

Vždy používejte ochranné rukavice a přiloženou obuv.

Vezměte prosím na vědomí, že neopravitelná nebo neodborná oprava může mít bezpečnostní důsledky, pokud nebude provedena správně

Jak demontovat a namontovat bezpečnostní blokování dveří

Obrázek pro import slov

Vytáhněte okraj měchů

Obrázek pro import slov

Demontujte železný kroužek připevňující vlnovcové těsnění ke skříni.

Obrázek pro import slov

Sejměte z jednotky příslušnou část měchového těsnění.

Odšroubujte dva šrouby zajišťující bezpečnostní blokování dveří k přednímu panelu.

Obrázek pro import slov

Odřízněte svorku (červená šipka).

Demontujte konektor (modrá šipka).

Při opětovné montáži znovu vytvořte počáteční podmínky.