Demontáž a montáž zásuvky na prací prostředky (FL) (2)

Naposledy aktualizován 23.02.2021 6:47

Před jakoukoli údržbou vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Při přemisťování spotřebičů buďte vždy opatrní, u těžkých spotřebičů je nutné jej přemisťovat dvěma osobami.

Vždy používejte ochranné rukavice a přiloženou obuv.

Vezměte prosím na vědomí, že neopravitelná nebo neodborná oprava může mít bezpečnostní důsledky, pokud nebude provedena správně


Jak rozebrat a sestavit zásuvku na prací prostředky

1. Vyjměte zásuvku. Zatlačte na hranu zásuvky pomocí šipky (PUSH), abyste zásuvku mohli snadno vyjmout.

Obrázek pro import slov

Obrázek pro import slov

2. Položte zásuvku dnem vzhůru.

Obrázek pro import slov

3. Chcete-li vyjmout zásuvku z rukojeti, vložte plochý šroubovák do oblasti, kde je umístěna svorka.

4. Jemně zatlačte svorku šroubovákem 1 a zatlačte ji 2 , abyste mohli vytáhnout kliku dveří. Dávejte pozor, abyste neporušili svorku.

Instruktážní video