Demontáž a montáž zásuvky na prací prostředky (FL) (3)

Naposledy aktualizován 23.02.2021 6:47

Před jakoukoli údržbou vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Při přemisťování spotřebičů buďte vždy opatrní, u těžkých spotřebičů je nutné jej přemisťovat dvěma osobami.

Vždy používejte ochranné rukavice a přiloženou obuv.

Vezměte prosím na vědomí, že neopravitelná nebo neodborná oprava může mít bezpečnostní důsledky, pokud nebude provedena správně

Jak rozebrat a sestavit zásuvku na prací prostředky

1. Vytáhněte zásuvku na prací prostředky až na doraz.

2. Stisknutím páčky dolů vyjměte zásuvku.

Obrázek pro import slov

POZNÁMKA:

(níže uvedené fotografie jsou pouze ilustrativní, mohou se lišit od modelu vaší pračky)

3. Položte zásuvku dnem vzhůru.

4. Chcete-li vyjmout zásuvku z rukojeti, vložte plochý šroubovák do oblasti, kde je umístěna svorka.

5. Jemně zatlačte svorku pomocí šroubováku 1 a zatlačte ji 2 , abyste mohli vytáhnout kliku dveří. Dávejte pozor, abyste neporušili svorku.