Deaktivace funkce AirDry v myčce nádobí

Naposledy aktualizován 16.09.2020 8:56

Požadavek:

  • Deaktivace funkce „AirDry“ v myčce nádobí 

Platí pro:

  • myčka nádobí s funkcí „AirDry“ 

Řešení:

Chcete-li deaktivovat funkci „AirDry“, postupujte podle doporučení níže, kde jsou uvedené podrobné pokyny:    

Poznámka: Způsob deaktivace se může lišit v závislosti na typu ovládacího panelu myčky nádobí. Pokud se vzhled ovládacího panelu odlišuje od obrázku, informujte se v uživatelské příručce dodané k vašemu spotřebiči.  

1. Chcete-li deaktivovat funkci „AirDry“, spotřebič se musí nacházet v režimu volby programu.    

Poznámka: Spotřebič se nachází v režimu volby programu, když svítí kontrolka programu a na displeji se zobrazuje délka programu. 

Když zapnete spotřebič, obvykle se přepne do režimu volby programu.

Nicméně pokud se tak nestane, můžete režim volby programu aktivovat následujícím způsobem:

  • Současně stiskněte a podržte tlačítka K1 a K2, dokud se spotřebič nepřepne do režimu volby programu.  


2. Do uživatelského režimu přejdete současným stisknutím a podržením K3 a K4, dokud nezačnou blikat kontrolky L1, L2 a L3 s prázdným displejem.

3. Stiskněte tlačítko K3  

  • Kontrolky L1 a L2 zhasnou.  
  • Kontrolka L3 dále bliká.  
  • Na displeji se zobrazí aktuální nastavení: Io = funkce AirDry je aktivovaná. 


4. Stiskněte tlačítko K3 ke změně nastavení: Oo = funkce AirDry je deaktivovaná.  

5. Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka Zap/Vyp.

airdry.pngObjednejte si servis
Objednejte si servis

V oblasti, ve které se nacházíte, nabízíme službu Fixní cena servisu. O opravu se postarají kvalifikovaní servisní technici Electrolux. Spotřebič nejprve zkontrolujeme, poruchu vyřešíme a v případě potřeby vyměníme součástky a díly. Tuto službu poskytujeme pro pračky, sušičky, myčky, varné desky, chladničky, vestavné kávovary, sporáky, digestoře, trouby a vestavné mikrovlnné trouby.

Náhradní díly a příslušenství
Náhradní díly a příslušenství

Vyhledejte si originální náhradní díly pro váš spotřebič v našem e-shopu a nechte si je doručit přímo domů.