Myčka nádobí nesuší nebo suší špatně

Naposledy aktualizován 08.01.2020 8:50

Problém:

  • Myčka nádobí nesuší nebo suší špatně

Platí pro:

  • Volně stojící myčku nádobí
  • Vestavnou myčku nádobí

Řešení:

1. Změřte výsledky sušení porcelánu a skla

  • Plastové nádobí, jako např. příbory, misky a plastové součásti zařízení, zůstane mokré.
  • Plastové nádobí ztrácí rychle teplo, což může způsobovat tvorbu kondenzace na jeho povrchu.


2. Použijte automatický či intenzívní program, a pokud není nádobí na konci programu na dotyk horké, obraťte se na autorizované servisní středisko.

Programy ECO a BIO suší pasivně a 30minutové programy zcela postrádají sušicí fázi.

3. Neumývejte nádobí mycím prostředkem předtím, než je budete mýt v myčce

Má to za následek nadměrnou tvorbu pěny a snížený účinek leštidla, což vede ke špatným výsledkům sušení.

4. Zkontrolujte, zda v myčce není příliš mnoho nádobí nebo zda není špatně naplněna.

  • Naplňte myčku nádobí podle pokynů v návodu k použití a po dokončení mycího programu umožněte vyschnutí/odpaření veškeré oplachové vody, než myčku nádobí vyprázdníte.


5. Pro lepší výsledky sušení přidejte leštidlo, jak popisuje návod k použití. 

6. Zkontrolujte mycí prostředek pro myčky nádobí, který používáte.

Je-li to možné, zkuste jiný mycí prostředek nebo leštidlo. 

Pro rychlé mycí programy použijte práškový nebo tekutý mycí prostředek, jelikož některé kombinované tablety se během rychlých mycích programů zcela nerozpustí.

7. Ujistěte se, že jsou všechny filtry a ostřikovací ramena čistá.

8. Povolte funkci Sušení +, Sušení plus a Extra sušení

Pokud je váš spotřebič vybaven touto funkcí, výsledky sušení lze zlepšit jejím zapnutím, zvýší se tím však délka programu a spotřeba energie.

9. Obraťte se na autorizované servisní středisko

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám si vyžádat návštěvu servisního technika

Výstraha: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.


Objednejte si servis
Objednejte si servis

V oblasti, ve které se nacházíte, nabízíme službu Fixní cena servisu. O opravu se postarají kvalifikovaní servisní technici Electrolux. Spotřebič nejprve zkontrolujeme, poruchu vyřešíme a v případě potřeby vyměníme součástky a díly. Tuto službu poskytujeme pro pračky, sušičky, myčky, varné desky, chladničky, vestavné kávovary, sporáky, digestoře, trouby a vestavné mikrovlnné trouby.

Náhradní díly a příslušenství
Náhradní díly a příslušenství

Vyhledejte si originální náhradní díly pro váš spotřebič v našem e-shopu a nechte si je doručit přímo domů.