Můžete mi pomoci s likvidací starých spotřebičů?

Naposledy aktualizován 21.04.2021 9:16

Dotaz

Můžete mi pomoci s likvidací starých spotřebičů? 

Řešení

Jsme propagátorem udržitelnosti. Proto při nákupu nového spotřebiče nabízíme našim zákazníkům službu odvozu a následné recyklace starého spotřebiče.

Velké spotřebiče

Váš starý spotřebič odvezeme a ekologicky zlikvidujeme v den, kdy Vám dodáme nový spotřebič, pokud jste si zvolili při koupi tuto službu. Je potřeba, aby byl starý spotřebič odpojen ze všech přípojek, vysušen (u chladniček a mrazniček odmrazen), a připraven tak k odvozu. 

Malé spotřebiče

V současnosti Váš starý malý spotřebič neodnášíme, ale doporučujeme jej odvézt do nejbližšího místa pro recyklaci.