Pračka se sušičkou zobrazuje chybovou zprávu E10, C1, nebo 1x zapípá / 1x zabliká

Naposledy aktualizován 08.01.2020 8:27

Vydání:

  • Pračka se sušičkou zobrazuje chybovou zprávu E10, C1, nebo 1x zapípá / 1x zabliká. Signalizuje to problém s neplněním vody, plněním nedostatečného množství vody nebo problémy s vypouštěním.

 Platí pro: 

  • Pračka se sušičkou (integrovaná i volně stojící) 

Rozlišení: 

1. Zkontrolujte přívod vody.  

  • Zavřete vodovodní kohout a odpojte přívodní hadici.
  • Umístěte pod kohout kbelík nebo jinou podobnou nádobu.
  • Otevřete kohout a zkontrolujte, kolik z něj vytéká vody.  
  • Množství by mělo naplnit 10litrový kbelík asi za minutu.   


2. Vyčistěte filtr v přívodního hadici vedle kohoutu.  

Pokud je ve ventilu vody filtr v místě, kde se na něj šroubuje přívodní hadice do pračky, měl by být rovněž čistý.    

3. Zajistěte správnou polohu vypouštěcí hadice.  

Vypouštěcí hadice by neměla být vysunuta více než 10 cm do odpadu.

Postupujte podle pokynů k instalaci v uživatelské příručce nebo samostatném letáku s pokyny pro instalaci, které jsou dodány s vaším spotřebičem

4. Zajistěte, aby odpadní odtok byl ve správné výšce.  

Výška odpadního odtoku musí být maximálně 100 cm a minimálně 60 cm nad základnou spotřebiče, nebo jak je znázorněno v uživatelské příručce.

Postupujte podle pokynů k instalaci v uživatelské příručce nebo samostatném letáku s pokyny pro instalaci, které jsou dodány s vaším spotřebičem

5. Vyčistěte čerpadlo a filtr  

Vyčistěte čerpadlo a filtr textilních vláken, včetně lopatek čerpadla (pokud jsou lopatky čerpadla viditelné, otočte jimi tužkou a filtr nasaďte zpět). Pak spusťte praní v horké vodě, aniž byste přidávali mýdlo nebo prací prášek a vyčistěte tak vypouštěcí systém. Podrobný popis naleznete v uživatelské příručce dodané ke spotřebiči. 

6. Zkontrolujte, zda není ucpaný vypouštěcí odtok.                                                                                                                     

Zkontrolujte, zda z odtok řádně odtéká voda. Zkuste prát s vypouštěcí hadicí umístěnou ve vaně nebo umyvadle.   

7. Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není zauzlovaná nebo zkroucená.  

Zauzlovaná nebo zkroucená vypouštěcí hadice může bránit správnému odtékání vody. To můžete zkontrolovat za spotřebičem.  

8. Použijte méně mýdlového prášku  

Když používáte příliš mnoho mýdlového prášku, vytváří se příliš pěny, která může zablokovat systém měření hladiny. 

Tento problém lze odstranit vypnutím spotřebiče a několikerým zatřesením bubnu směrem dopředu a dozadu.

Vyčistěte vypouštěcí čerpadlo/filtr a pak spusťte praní v horké vodě bez mýdlového prášku.  

9. Resetujte spotřebič  

Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, vyčkejte 30 sekund a poté ji zapojte zpět.   

10. Obraťte se na autorizované servisní středisko.  

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám si vyžádat návštěvu servisního technika.    

Poznamenejte si nahlášený chybový kód a předejte jej servisnímu technikovi. Tím sice problém nevyřešíte, ale technikovi to pomůže identifikovat příčinu problému.    

Upozornění: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.

Objednejte si servis
Objednejte si servis

V oblasti, ve které se nacházíte, nabízíme službu Fixní cena servisu. O opravu se postarají kvalifikovaní servisní technici Electrolux. Spotřebič nejprve zkontrolujeme, poruchu vyřešíme a v případě potřeby vyměníme součástky a díly. Tuto službu poskytujeme pro pračky, sušičky, myčky, varné desky, chladničky, vestavné kávovary, sporáky, digestoře, trouby a vestavné mikrovlnné trouby.

Náhradní díly a příslušenství
Náhradní díly a příslušenství

Vyhledejte si originální náhradní díly pro váš spotřebič v našem e-shopu a nechte si je doručit přímo domů.