Jak nastavit funkci AutoDose v pračce AEG

Naposledy aktualizován 25.01.2022 14:29

Dotaz

  • Jak nastavit funkci AutoDose v pračce AEG

Vztahuje se k

  • Pračky AEG s funkcí AutoDose

Řešení

V závislosti na rozvržení ovládacího panelu vaší pračky AEG použijte následující pokyny pro automatické nastavení dávky:

Verze ovládacího panelu 1

1. Chcete-li vstoupit do konfiguračního režimu, podržte stisknuté současně tlačítka Teplota (1) a Spin (2) po dobu několika sekund, dokud se na displeji vlevo na displeji nezobrazí „SET“ (3) a blikající nádrž na prací prostředek (4) a indikátor nádrže aviváže (5) vpravo na displeji.
Obrázek importu slova


2. Dotkněte se tlačítka nádrže na prací prostředek (1). Na displeji se zobrazí OFF (2).
Obrázek importu slova


3. Obrázek importu slova PŘED NASTAVENÍM NÁDRŽE NA AVIVÁŽ MUSÍTE POVINNĚ NASTAVIT NÁDRŽ NA PRACÍ PROSTŘEDEK

4. Obrázek importu slova Pokud nedojde k žádné další akci, po 10 sekundách se displej vrátí do programu a nádrž na čisticí prostředek AutoDose zůstane deaktivována. NEMŮŽE BÝT AKTIVOVÁNO V STANDARDNÍM REŽIMU. Chcete-li jí aktivovat, musíte znovu provést režim konfigurace.

5. Znovu se dotkněte tlačítka nádrže na prací prostředek (1). Na displeji se zobrazí indikátor nádrže (2) a výchozí hladina pracího prostředku (3). Obrázek importu slova


6. Chcete-li nastavit základní dávkování, opakovaným stisknutím tlačítka Teplota (1) upravte dávku nahoru a tlačítkem Spin (2) ji upravte směrem dolů.
Minimální krok je 1 ml
Obrázek importu slova


7. Pokud nebude provedena žádná další akce, po 10 sekundách se displej vrátí do programu a nádrž na čisticí prostředek AutoDose je aktivována.

V STANDARDNÍM REŽIMU JE MOŽNÉ AKTIVOVAT / DE-AKTIVOVAT. Obrázek importu slova


8. Dotkněte se tlačítka nádrže aviváže (1). Na displeji se zobrazí OFF (2).

Obrázek importu slova


9. Obrázek importu slova Pokud nedojde k žádné další akci, po 10 sekundách se displej vrátí do programu a nádrž na aviváž zůstane deaktivována. NEMŮŽE BÝT AKTIVOVÁNO V STANDARDNÍM REŽIMU. Chcete-li jí aktivovat, musíte znovu provést režim konfigurace.

10. Znovu se dotkněte tlačítka zásobníku aviváže (1). Na displeji se zobrazí indikátor nádrže (2) a výchozí hladina pracího prostředku (3).

Obrázek importu slova


11. Chcete-li nastavit základní dávkování, opakovaným stisknutím tlačítka Teplota (1) upravte dávku nahoru a tlačítkem Spin (2) ji upravte směrem dolů. Minimální krok je 1 ml.

12. Pokud nebude provedena žádná další akce, po 10 sekundách se displej vrátí do programu a nádrž na čisticí prostředky AD je aktivována. V STANDARDNÍM REŽIMU JE MOŽNÉ AKTIVOVAT / DE-AKTIVOVAT. Obrázek importu slova


SOUHRNNÁ TABULKA

REŽIM NASTAVENÍ (1)
STANDARDNÍ REŽIM (2)
NÁDRŽ  NA PRACÍ PROSTŘEDEK
OFFDEAKTIVUJTE
ONAKTIVUJTE / DEAKTIVUJTE
NÁDRŽ NA AVIVÁŽ
OFFDEAKTIVUJTE
ONAKTIVUJTE / DEAKTIVUJTE


(1): STAV NASTAVENÍ NÁDRŽE POČAS REŽIMU NASTAVENÍ

(2): AKCE POVOLENÉ V STANDARDNÍM REŽIMU


Verze ovládacího panelu 2


1. Chcete-li vstoupit do konfiguračního režimu, podržte stisknuté současně tlačítka Teplota (1) a Spin (2) po dobu několika sekund, dokud se na displeji vlevo na displeji nezobrazí „SET“ (3) a blikající nádrž na prací prostředek (4) a indikátor nádrže aviváže (5) vpravo na displeji.


2. Dotkněte se tlačítka nádrže na prací prostředek (1). Na displeji se zobrazí OFF (2).


3. Obrázek importu slova PŘED NASTAVENÍM NÁDRŽE NA AVIVÁŽ MUSÍTE NASTAVIT NÁDRŽ NA PRACÍ PROSTŘEDEK

4. Obrázek importu slova Pokud nedojde k žádné další akci, po 10 sekundách se displej vrátí do programu a nádrž na čisticí prostředek AutoDose zůstane deaktivována. NEMŮŽE BÝT AKTIVOVÁNO V STANDARDNÍM REŽIMU. Chcete-li jÍ aktivovat, musíte znovu provést režim konfigurace.

5. Znovu se dotkněte tlačítka nádrže na prací prostředek (1). Na displeji se zobrazí indikátor nádrže (2) a výchozí hladina pracího prostředku (3).


6. Chcete-li nastavit základní dávkování, opakovaným stisknutím tlačítka Teplota (1) upravte dávku nahoru a tlačítkem Spin (2) ji upravte směrem dolů. Minimální krok je 1 ml


7. Pokud nebude provedena žádná další akce, po 10 sekundách se displej vrátí do programu a nádrž na čisticí prostředek AutoDose je aktivována.

V STANDARDNÍM REŽIMU JE MOŽNÉ AKTIVOVAT / DE-AKTIVOVAT. Obrázek importu slova


8. Dotkněte se tlačítka nádrže na aviváž (1). Na displeji se zobrazí OFF (2).

9. Obrázek importu slova Pokud nebude provedena žádná další akce, po 10 sekundách se displej vrátí do programu a nádrž na aviváž AD zůstane deaktivována. NEMŮŽE BÝT AKTIVOVÁNO V STANDARDNÍM REŽIMU. Chcete-li jí aktivovat, musíte znovu provést režim konfigurace.

10. Znovu se dotkněte tlačítka zásobníku aviváže (1). Na displeji se zobrazí indikátor nádrže (2) a výchozí hladina pracího prostředku (3).


11. Chcete-li nastavit základní dávkování, opakovaným stisknutím tlačítka Teplota (1) upravte dávku nahoru a tlačítkem Spin (2) ji upravte směrem dolů. Minimální krok je 1 ml.

12. Pokud nebude provedena žádná další akce, po 10 sekundách se displej vrátí do programu a nádrž na čisticí prostředky AD je aktivována. V STANDARDNÍM REŽIMU JE MOŽNÉ AKTIVOVAT / DE-AKTIVOVAT. Obrázek importu slova


SOUHRNNÁ TABULKA

REŽIM NASTAVENÍ (1)
STANDARDNÍ REŽIM (2)
NÁDRŽ NA PRACÍ PROSTŘEDEK
OFFDEAKTIVUJTE
ONAKTIVUJTE / DEAKTIVUJTE
NÁDRŽ NA AVIVÁŽ
OFFDEAKTIVUJTE
ONAKTIVUJTE / DEAKTIVUJTE


(1): STAV NASTAVENÍ NÁDRŽE POČAS REŽIMU NASTAVENÍ

(2): AKCE POVOLENÉ V STANDARDNÍM REŽIMU