Na pračce se na displeji zobrazí UPd

Naposledy aktualizován 23.02.2022 7:15

Dotaz

 • Po skončení pracího programu pračka zobrazí na displeji UPd
 • Když se program zastaví, zobrazí se UPd

Vztahuje se k

 • Pračky připojené na Wifi

Řešení

 1. UPD na displeji znamená, že pro zařízení je k dispozici aktualizace softwaru.
 2. Otevřete aplikaci pro pračku a spusťte prací program s prázdným bubnem.
 3. Pokud budete dotázáni, zda chcete v aplikaci aktualizovat spotřebič, stačí přijmout a nový software bude nainstalován.
 4. Pokud nejste požádáni o aktualizaci aplikace, jednoduše spusťte prací program a po dokončení programu se software nainstaluje.
 5. Jakmile je aktualizace nainstalována, UPd zmizí z displeje a aktualizaci uvidíte v nastavení spotřebiče.
  Pokud se během instalace softwaru na displeji zobrazí ERR, došlo k chybě a musíte zkusit pračku vypnout a poté znovu spustit prací program.
  Příklad spotřebiče, který byl aktualizován:

Příčina

 • Příklad z návodu k použití:
  Bezdrátová aktualizace Aplikace může navrhnout aktualizaci pro stažení nových funkcí.
  Aktualizace je přijímána pouze prostřednictvím aplikace.
  Pokud je aplikace spuštěna, aplikace vás upozorní, že aktualizace začne po zavření aplikace.
  Během aktualizace zařízení zobrazuje na displeji UPd.
  Zařízení bude možné po aktualizaci znovu používat bez upozornění na aktualizaci.
  Pokud dojde k chybě, zařízení zobrazí na displeji ERR. Stiskněte libovolné tlačítko nebo otočte otočným voličem pro návrat k běžnému používání.