Pračka zobrazuje chybovou zprávu E20 nebo C2, 2x zapípá / 2x zabliká

Naposledy aktualizován 19.04.2023 7:09

Dotaz

  • Pračka zobrazuje chybovou zprávu E20 nebo C2, 2x zapípá nebo 2x zabliká. Signalizuje to problémy s čerpáním
  • Pračka nevypouští vodu
  • Buben se neotáčí
  • Pračka vydává neobvyklý zvuk kvůli ucpání vypouštěcího čerpadla

Vztahuje se k

  • Pračka s předním plněním (integrovaná nebo volně stojící) 
  • Pračka s horním plněním

Řešení

1. Zajistěte správnou polohu vypouštěcí hadice.  

Vypouštěcí hadice by neměla přesahovat do odtoku více než 10 cm.

Postupujte podle pokynů k instalaci v uživatelské příručce nebo samostatném letáku s pokyny pro instalaci, které jsou dodány s vaším spotřebičem

2. Zajistěte, aby odpadní odtok byl ve správné výšce.  

Výška odpadního odtoku musí být maximálně 100 cm a minimálně 60 cm nad základnou spotřebiče, nebo jak je znázorněno v uživatelské příručce.

Postupujte podle pokynů k instalaci v uživatelské příručce nebo samostatném letáku s pokyny pro instalaci, které jsou dodány s vaším spotřebičem

3. Vyčistěte čerpadlo a filtr  

Vyčistěte čerpadlo a filtr textilních vláken, včetně lopatek čerpadla (pokud jsou lopatky čerpadla viditelné, otočte jimi tužkou a filtr nasaďte zpět).

Pak spusťte praní v horké vodě, aniž byste přidávali prací prášek a vyčistěte tak vypouštěcí systém.

Podrobný popis naleznete v uživatelské příručce dodané ke spotřebiči.

4. Zkontrolujte, zda není ucpaný vypouštěcí odtok.       

Zkontrolujte, zda z odtoku řádně odtéká voda. Zkuste prát s vypouštěcí hadicí umístěnou ve vaně nebo umyvadle.   

5. Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není zauzlovaná nebo zkroucená.  

Zauzlovaná nebo zkroucená vypouštěcí hadice může bránit správnému odtékání vody. To můžete zkontrolovat za spotřebičem.  

6. Použijte méně pracího prášku  

Když používáte příliš mnoho pracího mýdlového prášku, vytváří se příliš mnoho pěny, která může zablokovat systém měření hladiny. Tento problém lze odstranit vypnutím spotřebiče a několikerým zatřesením bubnu směrem dopředu a dozadu. Vyčistěte vypouštěcí čerpadlo/filtr a pak spusťte praní v horké vodě bez pracího prášku.  

7. Vypněte napájení pračky.  

Problém je možné vyřešit vypnutím napájení pračky asi na 1-2 hodiny a pak opětovným spuštěním pracího programu. Pokud bylo čerpadlo zablokované, bimetalová pojistka vypne čerpadlo. Když čerpadlo vychladne, mělo by pracovat normálně.  

8. Obraťte se na autorizované servisní středisko.  

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám si vyžádat návštěvu servisního technika.    

Poznamenejte si nahlášený chybový kód a předejte jej servisnímu technikovi. Tím sice problém nevyřešíte, ale technikovi to pomůže identifikovat příčinu problému.    

Upozornění: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.

Objednejte si servis
Objednejte si servis

V oblasti, ve které se nacházíte, nabízíme službu Fixní cena servisu. O opravu se postarají kvalifikovaní servisní technici Electrolux. Spotřebič nejprve zkontrolujeme, poruchu vyřešíme a v případě potřeby vyměníme součástky a díly. Tuto službu poskytujeme pro pračky, sušičky, myčky, varné desky, chladničky, vestavné kávovary, sporáky, digestoře, trouby a vestavné mikrovlnné trouby.

Náhradní díly a příslušenství
Náhradní díly a příslušenství

Vyhledejte si originální náhradní díly pro váš spotřebič v našem e-shopu a nechte si je doručit přímo domů.