Pračka zobrazuje chybovou zprávu EF0, EFo, EF3, nebo 15x zapípá / 15x zabliká

Naposledy aktualizován 17.08.2023 9:15

Dotaz

  • Pračka zobrazuje chybovou zprávu EF0, EFo, EF3, nebo 15x zapípá / 15x zabliká
  • Únik vody z pračky

Vztahuje se k

  • Pračka s předním plněním (integrovaná nebo volně stojící)  
  • Pračka s vrchním plněním 
  • Pračkosušička

Řešení

1. Použijte menší množství pracího prostředku  

Použití nadměrného množství pracího prostředku může způsobit nadměrnou pěnivost. 

Vypněte spotřebič a nechte jej několik hodin stát, dokud pěna nezmizí, pak spotřebič znovu vyzkoušejte.    

2. Vyčistěte zásuvku dávkovače  

Pokud je zásuvka dávkovače nebo deska postřikovače nad zásuvkou velmi znečištěná nebo pokrytá vodním kamenem, voda může vytékat a způsobit problémy. 

Vyčistěte zásuvku dávkovače v souladu s uživatelskou příručkou a pak spotřebič znovu vyzkoušejte.

3. Kontrola zachycení prádla ve spotřebiči  

Prádlo zachycené mezi těsněním dveří a sklem může způsobit netěsnost dveří a průnik vody po předním a dolním panelu do spodní vany.   

  • Zkontrolujte připojení přívodní a vypouštěcí hadice. 
  • Zkontrolujte, zda jsou filtry v přívodní hadice a vodním ventilu čisté (tam, kde je přívodní hadice našroubovaná na spotřebič a na vodním kohoutu). 
  • Spusťte mycí cyklus a zjistěte, zda byl problém vyřešen.  


4. Zkontrolujte, zda v dolní části nedochází k úniku vody – filtr textilních vláken  

Vyjměte filtr a vyčistěte jej podle uživatelské příručky. Zkontrolujte, zda filtr není poškozen. Pokud filtr není poškozen, nasaďte jej a dotáhněte pevně rukou.  

5. Zkontrolujte připojení přívodní hadice vody.  

Jakákoliv netěsnost hadice může způsobit, že voda vyteče dovnitř spotřebiče vedle zadního panelu, proto zkontrolujte připojení přívodní hadice vody ke kohoutu a samotnému spotřebiči. Pokud tomu tak je, spotřebič bude nutné naklopit, jak je znázorněno v části „Kontrola prádla zachyceného ve spotřebiči“, aby jej bylo možné znovu spustit.  

6. Zkontrolujte těsnění dveří.  

Porucha může být způsobena netěsnícím těsněním dveří. Zkontrolujte utěsnění otevřením dveří a zkontrolováním těsnění dveří.  

Těsnění by nemělo být poškozené, popraskané ani by nemělo mít otvory. Pokud je těsnění dveří vadné, musí být vyměněno servisním technikem. Do opravy spotřebič nepoužívejte. Vypněte přívod vody do spotřebiče.  

7. Obraťte se na autorizované servisní středisko.  

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám si vyžádat návštěvu servisního technika.    

Upozornění: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.

Objednejte si servis
Objednejte si servis

V oblasti, ve které se nacházíte, nabízíme službu Fixní cena servisu. O opravu se postarají kvalifikovaní servisní technici Electrolux. Spotřebič nejprve zkontrolujeme, poruchu vyřešíme a v případě potřeby vyměníme součástky a díly. Tuto službu poskytujeme pro pračky, sušičky, myčky, varné desky, chladničky, vestavné kávovary, sporáky, digestoře, trouby a vestavné mikrovlnné trouby.

Náhradní díly a příslušenství
Náhradní díly a příslušenství

Vyhledejte si originální náhradní díly pro váš spotřebič v našem e-shopu a nechte si je doručit přímo domů.