Bubnová sušička zobrazuje chybovou zprávu E60 a neohřívá se

Naposledy aktualizován 12.01.2024 7:28

Vydání:

  • Bubnová sušička zobrazuje chybovou zprávu E60 a neohřívá se. Signalizuje to problém s topením. 

Platí pro: 

  • Odvětranou sušičku 
  • Kondenzační sušičku 
  • Sušičku s tepelným čerpadlem 

Rozlišení:

1. Zkontrolujte, zda bubnová sušička není vestavěna například do uzavřené skříně bez náležitého větrání.   

Sušička může být nainstalována jako volně stojící jednotka, nebo pod pracovní desku s dostatečným prostorem. Postupujte podle uživatelské příručky nebo samostatného letáku s pokyny pro instalaci, které jsou dodány s vaším spotřebičem.

2. Namontujte spotřebič do místnoti s dostatečným prostorem a dobrým větráním.  

Pokud je bubnová sušička instalována v příliš malé místnosti, může docházet ke kondenzaci.  

  • Ujistěte se, zda prostor je dostatečně velký (více než 10-12 m2). 
  • Malé místnosti se velmi rychle zahřejí v důsledku chodu bubnové sušičky a vzdušná vlhkost bude kondenzovat na površích s nižší teplotou. 
  • Problém je možné ve většině případů odstranit dobrým větráním, například otevřením okna nebo dveří během sušení. 


3. Vyčistěte filtry a těsnění dveří.  

Pokud filtry, kondenzátor a těsnění dveří nebudou vyčištění, může se v místnosti vytvářet zbytečně velké množství vlhkosti. 

Podívejte se prosím na článek: Čištění filtrů a kondenzátoru sušičky

Další informace naleznete v uživatelské příručce. 

4. Obraťte se na autorizované servisní středisko.  

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám si vyžádat návštěvu servisního technika. 

Upozornění: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.

Objednejte si servis
Objednejte si servis

V oblasti, ve které se nacházíte, nabízíme službu Fixní cena servisu. O opravu se postarají kvalifikovaní servisní technici Electrolux. Spotřebič nejprve zkontrolujeme, poruchu vyřešíme a v případě potřeby vyměníme součástky a díly. Tuto službu poskytujeme pro pračky, sušičky, myčky, varné desky, chladničky, vestavné kávovary, sporáky, digestoře, trouby a vestavné mikrovlnné trouby.

Náhradní díly a příslušenství
Náhradní díly a příslušenství

Vyhledejte si originální náhradní díly pro váš spotřebič v našem e-shopu a nechte si je doručit přímo domů.