Čištění filtrů a kondenzátoru sušičky

Naposledy aktualizován 31.10.2023 7:55

Dotaz

  • Jak vyčistit filtr bubnové sušičky?
  • Na displeji bubnové sušičky se rozsvítí indikátor „Vyčistit filtr“
  • Jak vyčistit kondenzátor sušičky?
  • Na displeji bubnové sušičky se rozsvítí indikátor „Zkontrolovat kondenzátor“
  • Jak často mám čistit filtry a kondenzátor?

Vztahuje se k

  • Kondenzační sušička
  • Sušička s tepelným čerpadlem

Řešení

Proč je pro vaši sušičku důležitá pravidelná údržba:

Výkon a výsledky sušení - ucpaný filtr a kondenzátor vedou k delšímu trvání cyklu a neuspokojivým výsledkům sušení.

Ušetřete peníze a energii - ucpané filtry vedou ke zvýšené spotřebě energie.

Delší životnost - Péče o spotřebič znamená, že bude mít lepší výkon po delší dobu a vy byste se mohli vyhnout zbytečným poruchám.

Uznání záruky  - pokud by došlo k poruše, protože jste neprováděli základní údržbu stroje, nemusí být uznána oprava jako záruční. 


Poznámka : Některé kroky platí pouze pro konkrétní typy sušiček:

  • Kondenzační sušičky
  • Sušičky s tepelným čerpadlem

Specifikaci můžete zkontrolovat v uživatelské příručce dodané se zařízením. Stáhněte si uživatelskou příručku


Čištění filtrů na vlákna z bubnové sušičky (platí pro všechny typy sušiček)

Na konci každého cyklu se objeví symbol filtru na displeji a je potřeba vyčistit filtr - po každém sušení. 

1. Otevřete dveře.

Vytáhněte filtr nahoru.

2. Stisknutím tlačítka otevřete filtr.

3. Vlhkou rukou očistěte obě části filtru.

4. V případě potřeby vyčistěte filtr vysavačem.

Zavřete filtr.

5. V případě potřeby odstraňte vlákna z hrdla filtru a těsnění.

Můžete použít vysavač.

Vložte filtr zpět do hrdla filtru.

6. Pokud jsou filtry nadměrně znečištěné nebo mají vodní kámen, je třeba je umýt pod tekoucí vodou nebo odvápnit.

Důležité: Filtr před vložením zpět do pouzdra osušte

Po vyčištění byste měli vidět skrz ně, když je držíte směrem ke světlu.

Pokud nejste schopni vyčistit filtry, měli byste je vyměnit.

Nové filtry si můžete zakoupit přímo v našem Webshopu .


Čištění kondenzátoru sušičky (platí pro sušičku s tepelným čerpadlem )

Pokud symbol Kondenzátor bliká na displeji, zkontrolujte kondenzátor a jeho přihrádku. Pokud je znečištěný, vyčistěte jej. Kontrolu provádějte nejméně jednou za měsíc.

Varování: Nedotýkejte se kovového povrchu holýma rukama. Nebezpečí poranění. Noste ochranné rukavice. Pečlivě očistěte, aby nedošlo k poškození kovového povrchu.

Poznámka: Nepoužívejte sušičku, pokud je kondenzátor ucpaný chmýřím. Mohlo by to způsobit poškození bubnové sušičky. To také zvyšuje spotřebu energie.

Přístup ke kondenzátoru se může mírně lišit v závislosti na modelu sušičky, viz uživatelská příručka dodaná s vaším spotřebičem.

1. Otevřete dveře.

Vytáhněte filtr nahoru.

2. Otevřete kryt kondenzátoru.

3. Otočením páky odemknete víko kondenzátoru.

4. Sklopte víko kondenzátoru.

5. Je-li to nutné, odstraňte vlákna z kondenzátoru a jeho prostoru.

Můžete použít vlhký hadřík nebo vysavač s kartáčovým nástavcem.

6. Zavřete víko kondenzátoru.

7. Otáčejte páčkou, dokud nezaklapne na místo.

8. Vložte filtr zpět.


Čištění kondenzátoru sušičky (platí pro kondenzační sušičku )

Pokud symbol Kondenzátor bliká na displeji, zkontrolujte kondenzátor a jeho přihrádku. Pokud je znečištěný, vyčistěte jej.

Přístup ke kondenzátoru se může mírně lišit v závislosti na modelu sušičky, viz uživatelská příručka dodaná s vaším spotřebičem.

Poznámka: Nepoužívejte sušičku, pokud je kondenzátor ucpaný chmýřím. Mohlo by to způsobit poškození bubnové sušičky. To také zvyšuje spotřebu energie.

1. Otevřete dvířka a poté otevřete kryt kondenzátoru.

2. Otočením 2 pák odemkněte víko kondenzátoru.

3. Sklopte víko kondenzátoru.

4. Uchopte rukojeť a vytáhněte kondenzátor ze spodního prostoru.

Pohybujte kondenzátorem vodorovně, aby nedošlo k vylití zbývající vody.

5. Vyčistěte kondenzátor ve svislé poloze nad umyvadlem.

Opláchněte ruční sprchou.

7. Vložte kondenzátor zpět do spodní komory.

8. Zavřete víko kondenzátoru.

9. Zajistěte 2 páčky, dokud nezaklapnou.

10. Zavřete kryt kondenzátoru.

Náhradní díly a příslušenství
Náhradní díly a příslušenství

Vyhledejte si originální náhradní díly pro váš spotřebič v našem e-shopu a nechte si je doručit přímo domů.