Nadměrná vlhkost v místnosti s bubnovou sušičkou na stěnách a oknech

Naposledy aktualizován 07.01.2020 14:08

Vydání:

  • Nadměrná vlhkost v místnosti s bubnovou sušičkou na stěnách a oknech 

Platí pro:  

  • Bubnovou sušičku s tepelným čerpadlem 
  • Kondenzační bubnovou sušičku

Rozlišení:

1. Zkontrolujte, zda bubnová sušička není vestavěna například do uzavřené skříně bez náležitého větrání.  

Sušička může být nainstalována jako volně stojící jednotka, nebo pod pracovní desku s dostatečným prostorem. 

Postupujte podle uživatelské příručky nebo samostatného letáku s pokyny pro instalaci, které jsou dodány s vaším spotřebičem

2. Namontujte spotřebič do místnoti s dostatečným prostorem a dobrým větráním.  

Pokud je bubnová sušička instalována v příliš malé místnosti, může docházet ke kondenzaci.  

  • Ujistěte se, zda prostor je dostatečně velký (více než 10-12 m2). 
  • Malé místnosti se velmi rychle zahřejí v důsledku chodu bubnové sušičky a vzdušná vlhkost bude kondenzovat na površích s nižší teplotou. 
  • Problém je možné ve většině případů odstranit dobrým větráním, například otevřením okna nebo dveří během sušení. 


3. Neinstalujte nebo nepoužívejte spotřebič tam, kde může teplota klesnout pod 5 °C nebo stoupnout nad 35 °C.  

  • Bubnová sušička předává teplo do okolního prostoru a pokud teplo přechází do zdí, oken atd., bude na studených plochách kondenzovat vlhkost. (Kondenzuje ve skutečnosti vlhkost obsažená ve vzduchu v místnosti.)  
  • Ujistěte se, zda bubnová sušička je umístěna v místnost s teplotou okolo 20 °C. 


4. Vyčistěte filtry a těsnění dveří.  

Pokud filtry a těsnění dveří nebudou vyčištění, může se v místnosti vytvářet zbytečně velké množství vlhkosti. Další informace naleznete v uživatelské příručce. 

5. Zkontrolujte těsnění dveří, zda není poškozené.  

Pokud je těsnění dveří poškozené, může to vést ke nadměrné velkému kondenzování vlhkosti v místnosti.   

Chcete-li vyměnit poškozené těsnění dveří, kontaktujte autorizované servisní středisko.   

Výstraha: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.

Objednejte si servis
Objednejte si servis

V oblasti, ve které se nacházíte, nabízíme službu Fixní cena opravy. O opravu se postarají kvalifikovaní servisní technici Electrolux. Spotřebič nejprve zkontrolujeme, poruchu vyřešíme a v případě potřeby vyměníme součástky a díly. To vše již za 4490 Kč pro pračky, desky, sušičky, myčky a vestavěné kávovary nebo 3490 Kč pro chladničky, sporáky, trouby a mikrovlnné trouby, digestoře.

Náhradní díly a příslušenství
Náhradní díly a příslušenství

Vyhledejte si originální náhradní díly pro váš spotřebič v našem e-shopu a nechte si je doručit přímo domů.