Bubnová sušička zobrazuje chybovou zprávu EHO, EH0

30.10.2019 10:58

Vydání

  • Bubnová sušička zobrazuje chybovou zprávu EHO, EH0. Signalizuje to problém s napájecím zdrojem. 

Platí pro

  • Odvětranou sušičku 
  • Kondenzační sušičku 
  • Sušičku s tepelným čerpadlem

Rozlišení

1. Zkontrolujte napájení zapojením jiného spotřebiče do stejné zásuvky, zda funguje.

Pokud jiný spotřebič také nefunguje, jedná se pravděpodobně o chybu kabeláže.


Výstraha: K zapojení spotřebičů nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel. Může způsobit zkrat nebo riziko požáru.

Důležité: Obraťte se na vašeho místního elektrikáře, který vám poskytne radu či pokyny k napravení vadné kabeláže či vedení.

2. Resetujte spotřebič

  • Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, vyčkejte 30 sekund a poté ji zapojte zpět (Stejných výsledků lze dosáhnout použitím bezpečnostního spínače). 
  • Po zapojení spotřebiče do zásuvky jej zapněte a zvolte program.

3. Obraťte se na autorizované servisní středisko

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám si vyžádat návštěvu servisního technika.


Výstraha: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.