Jak aktivovat/deaktivovat pojistku – „SAFE“ (POJISTKA) / symbol visacího zámku

Naposledy aktualizován 23.01.2024 14:25

Dotaz


  • V případě, že je aktivována dětská pojistka, trouba zobrazuje indikaci SAFE nebo symbol visacího zámku, troubu nelze zapnout – zařízení je připojeno k napájení, ale nereaguje.

Vztahuje se k

  • vestavná trouba
  • volně stojící sporák

Řešení

Postup aktivace a deaktivace je popsán v kapitole „Další funkce“

  • Prostudujte si prosím návod k použití, protože způsoby zapnutí/vypnutí se liší v závislosti na modelu.
  • Uživatelský manuál je si můžete stáhnout ZDE.


Způsoby aktivace/deaktivace zámku se liší v závislosti na typu ovládacího panelu.


Příklady různých ovládacích panelů a jak aktivovat/deaktivovat Startup Lock


Panel č.1

Funkce Dětská pojistka zabraňuje náhodnému zapnutí trouby.

1. Stiskněte a podržte tlačítko  na 3 sekundy, aby se trouba zapnula.

2. Stiskněte a podržte symboly současně po dobu 2 sekund  a . Ozve se pípnutí. Na displeji se zobrazí SAFE.

3. Chcete-li zámek deaktivovat, opakujte krok 2.


Panel č. 2


Funkce dětská pojistka zabraňuje náhodnému zapnutí trouby.

1. Zkontrolujte, zda je knoflík volby funkce trouby v poloze vypnuto.

2. Stiskněte a podržte symboly současně po dobu 2 sekund  a . Ozve se pípnutí. Na displeji se zobrazí indikátor SAFE.

3. Chcete-li zámek deaktivovat, opakujte krok 2.


Panel č. 3


Funkci zámku panelu lze aktivovat pouze za provozu zařízení. Funkce uzamkne dvířka a chrání před náhodnou změnou nastavení teploty a času aktivované funkce trouby.

1. Zvolte funkci trouby a nastavte ji podle potřeby.

2. Stiskněte současně a podržte po dobu 2 sekund  a . Ozve se pípnutí. Na displeji se zobrazí: Loc.

3. Chcete-li deaktivovat funkci Panel Lock, opakujte krok 2.

Když otočíte knoflíkem regulace teploty nebo stisknete tlačítko, na displeji se zobrazí: Loc. Otočením voliče funkcí trouby se spotřebič vypne.

Pokud je jednotka vypnuta se spuštěnou funkcí Zámek panelu, tato funkce se automaticky přepne na funkci Dětský zámek.


Panel č. 4

Když je funkce zapnutá, nelze troubu náhodně zapnout.

1. Zkontrolujte, zda je knoflík volby funkce trouby v poloze vypnuto.

2. Stiskněte současně a podržte po dobu 2 sekund  a . Ozve se pípnutí. Na displeji se zobrazí SAFE a symbol visacího zámku

3. Chcete-li deaktivovat funkci Panel Lock, opakujte krok 2.


Panel č. 5

1. Když je aktivována funkce Dětská pojistka, troubu nelze náhodně zapnout. Funkci lze zapnout a vypnout v nabídce základní nastavení.

Nabídka -> Základní nastavení (BASIC SETTINGS)

2. Když je funkce povolena, zobrazí se po spuštění zařízení na displeji následující zpráva: Zámek spouštění. Chcete-li používat troubu, vyberte pomocí knoflíku písmena kódu v pořadí: ABC. Když je aktivována funkce Dětská pojistka a trouba je vypnutá, dvířka trouby se uzamknou.

Náhradní díly a příslušenství
Náhradní díly a příslušenství

Vyhledejte si originální náhradní díly pro váš spotřebič v našem e-shopu a nechte si je doručit přímo domů.