Jak používat pyrolytické čištění v troubě AEG

Naposledy aktualizován 28.11.2023 10:20

Osoba čistící troubu hadříkem

Funkce Pyrolytické čištění je jednoduchá, důmyslná funkce čištění, která promění veškeré nečistoty uvnitř trouby na popel, který lze poté setřít vlhkým hadříkem. Tuto funkci najdete u vybraných modelů trub AEG.

Co je pyrolytické čištění a proč byste jej měli používat?

Pyrolytické čištění je velmi účinný čisticí program, při kterém se trouba zahřeje až na  500 °C a promění nečistoty, mastnotu a zbytky jídla na jemný popel. Po skončení programu a vychladnutí trouby ho bez námahy setřete. Proces čištění trvá 1–3 hodiny v závislosti na zvoleném stupni čištění. Program Pyrolytické čištění lze použít, kdykoli uznáte za vhodné.

Všechny trouby AEG s pyrolytickým čištěním mají automatickou připomínku, která vás upozorní na nutnost vyčištění trouby. Připomenutí lze aktivovat a deaktivovat v nabídce nastavení.

Jak používat funkci pyrolytického čištění

Před zahájením pyrolytického čištění

1. Pokud máte parní troubu s nádržkou na vodu, je potřeba ji vyprázdnit, pokud obsahuje vodu. Návod najdete ve své uživatelské příručce.

2. Vyjměte příslušenství a odnímatelné podpěry polic. Trouba by měla být chladná.

3. Otřete vnitřek trouby i vnitřní sklo dvířek měkkým hadříkem,

Ovládací kolečko a dotykový ovládací panel:

Ovládací panel trouby s ovládacím kolečkem

Ovládací panel trouby s dotykovým ovládáním1. V MENU vyberte ČIŠTĚNÍ.
2. Zvolte režim pyrolytického čištění podle úrovně znečištění:

 • Rychlý: lehké čištění, 1 hodina
 • Normální: normální čištění, 1 hodina 30 min
 • Intenzivní: důkladné čištění, 3 hodiny

3. Stiskněte START.
4. Po skončení programu počkejte, až trouba vychladne, a vytřete vnitřek trouby vlhkým hadříkem.

5. Vraťte zpět podpěry roštu a příslušenství.


Otočný ovladač:

Ovládací panel trouby s otočnými knoflíky


1. V MENU vyberte ČIŠTĚNÍ.
2. Vyberte nastavení PYROCLEAN  . Symbol začne blikat.

3. Vyberte režim čištění podle úrovně znečištění:

 • Lehké čištění, 1 hodina
 • Normální čištění, 1 hodina 30 minut
 • Důkladné čištění, 3 hodiny

4. Stisknutím tlačítka OK zahájíte čištění.
5. Po skončení programu počkejte, až trouba vychladne, a odstraňte všechny zbytky vlhkým hadříkem.

6. Vraťte zpět podpěry roštu a příslušenství. 


DŮLEŽITÉ

 • Čisticí cyklus nespouštějte, dokud jsou uvnitř podpěry roštu a příslušenství a nejsou dvířka zcela zavřená.
 • Během a po pyrolytickém čištění trouby zajistěte dobré větrání.
 • Během funkce pyrolytického čištění udržujte děti mimo dosah spotřebiče. Spotřebič se velmi zahřeje a z předních chladicích otvorů se uvolňuje horký vzduch.
 • Během čištění a po něm nenechávejte domácí zvířata (zejména ptáky) v blízkosti spotřebiče. Malá zvířata by měla být během této doby v dobře větraném prostoru. Někteří ptáci a plazi mohou na výpary reagovat velmi citlivě. Malá zvířata mohou také reagovat během pyrolýzy v důsledku lokálních teplotních výkyvů.
 • Výpary vycházející z našich trub během pyrolytického čištění jsou bezpečné pro lidi, včetně dětí a lidí se zdravotními problémy.
 • Pokud jsou ve stejné skříňce instalovány další spotřebiče, nepoužívejte je současně s funkcí pyrolytického čištění, protože by to mohlo poškodit troubu.
 • Během čisticího cyklu jsou dvířka trouby z bezpečnostních důvodů zablokována a lampa nesvítí.
Další informace o konkrétním modelu trouby naleznete v uživatelské příručce. Svůj uživatelský manuál naleznete zde.

Užijte si vaření v čisté troubě. Více o dalších čisticích programech a ručním čištění se dozvíte zde.