Kurzy vaření

Hledáte pomocnici do kuchyně a rádi byste si ji nejdříve vyzkoušeli?

Poznejte její benefity na našem kurzu vaření. Chci se zaregistrovat

Jídlo v parní troubě

Zvažujete koupi parní trouby?

Přesvědčte se o jedinečných vlastnostech multifunkční parní trouby v rámci našeho kurzu vaření. Pokud si následně multifunkční parní troubu AEG zařazenou do akce do 3 měsíců koupíte u vybraných prodejců, kurzovné ve výši 1 900 Kč vám vrátíme zpět. Akce platí do odvolání.

Chcete si s sebou vzít doprovod? Do 31. 5. 2024 má druhá osoba kurz zdarma!*

*Účast na kurzu pro 2. osobu od 1. 6. 2024 za plnou cenu 1 900 Kč vč. DPH

Co se na kurzu naučíte

Naši profesionální kuchaři vám na kurzu předvedou, jak využít všechny benefity vaší nové multifunkční parní trouby.

Co přesně vás čeká?

  • Dozvíte se, jak naplno využívat funkce trouby.
  • Zjistíte, jak využít páru pro přípravu jídel v páře a jaké výhody to přináší.
  • Uvaříte kompletní menu včetně předkrmu a dezertu.
  • Vychutnáte si vybraná vína z nabídky kuchařských škol.
  • Užijete si příjemné setkání plné inspirace, skvělého jídla a vína.

Kurzy vaření trvají přibližně 3 hodiny.

Kde se kurzy konají

LABORATORIO SCUOLA DI CUCINA

LABORATORIO SCUOLA DI CUCINA

V kuchařské škole Riccarda Lucqueho si vychutnáte skvělé jídlo i kulinářské zážitky. Kromě multifunkčních parních trub si zde můžete vyzkoušet také naše indukční varné desky a chladničky.

Kde školu najdete: Krocínova 333/3, Praha 1 

Začátek kurzů: 18 hod

Chef Arena studio

CHEF ARENA STUDIO

Unikátní kulinářské studio Chef Arena pro vás připravuje kurzy vaření společně s gastronomickými ambasadory, kteří se zaměřují na základy a zdokonalování technik domácího vaření s našimi inovativními spotřebiči.

Kde školu najdete: Sportovní 1190, Sulice

Začátek kurzů: 18 hod

Borgo Agnese

Borgo Agnese

Oblíbená brněnská restaurace Borgo Agnese, která vám otevře svou kuchyni, vznikla v roce 2008. Zaměřuje se zejména na přípravu pokrmů ze středomořské kuchyně s hlavním důrazem na čerstvost podávaných surovin s využitím sezónních produktů.

Kde školu najdete: Kopečná 43, Brno

Začátek kurzů: 17 hod

Bistrotéka Valachy

Bistrotéka Valachy

Kurzy vaření nově probíhají i v centru Zlína. V kuchařské škole Bistrotéka Valachy si pod vedením zkušených šéfkuchařů rozšíříte své gastronomické horizonty, vychutnáte skvělé jídlo a prožijete netradiční kulinářské chvilky.

Kde restauraci najdete: nám. Práce 2523, Zlín

Začátek kurzů: 16:30 hod

S kým se na kurzech potkáte

Martin Zavoďan

Pro Martina bylo vaření nejprve koníčkem. Pak přijal nabídku z řeznictví Naše maso, kde se všemu učil úplně od začátku. Postupně získával více zkušeností, z koníčku se stalo zaměstnání a Martin se vypracoval až na pozici šéfkuchaře. Není divu, že se v kuchyni věnuje především přípravě masa a jeho různým úpravám. Svůj kuchařský talent ovšem rád zdokonaluje i v jiných disciplínách tohoto oboru.

Jak se do kurzu přihlásit

• Vyplňte náš formulář, zvolte termín a místo konání kurzu a závazně se do něj přihlaste.
• Cena kurzu je 1900 Kč a zahrnuje i případnou účast vašeho doprovodu.
• Informace o úhradě kurzovného najdete v našem registračním formuláři.
• Po obdržení platby od nás dostanete potvrzovací e-mail a budeme se na vás těšit.

Jak získat kurzovné zpět

Pokud si u vybraných prodejců do 3 měsíců po absolvování kurzu koupíte naši multifunkční parní troubu, vrátíme vám kurzovné v plné výši.
Stačí, když nám e-mailem pošlete všechny informace a doklady potřebné pro registraci do akce uvedené v kompletních pravidlech dole na této stránce.
Jestli bude vše v pořádku, registraci vám potvrdíme a peníze pošleme na váš účet.

Akce se vztahuje na tyto modely multifunkčních parních trub řady SteamBoost a SteamPro.

Pravidla prodejní akce

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel akce „Hledáte pomocnici do své kuchyně, ale rádi byste si nejdříve její schopnosti vyzkoušeli?“ (dále jen „prodejní akce“).


 1.    POŘADATEL PRODEJNÍ AKCE:

Pořadatelem prodejní akce je společnost ELECTROLUX, s.r.o., se sídlem Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4, IČ: 18631975, DIČ: CZ18631975, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 2461 (dále jen „pořadatel“).

2.    TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ PRODEJNÍ AKCE:

Prodejní akce probíhá v termínu od 1. ledna 2021 00:00 hod do odvolání na území České republiky u vybraných prodejců značky AEG (seznam těchto prodejců je zveřejněn na www.aeg.cz/local/cooking-club/kurzy-vareni).

3.    ÚČASTNÍK PRODEJNÍ AKCE:

Účastníkem prodejní akce se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm v České republice, která splní podmínky těchto pravidel (dále jen „účastník“).

4.    PRODUKTY ZAŘAZENÉ DO PRODEJNÍ AKCE:

Zákazník, který si do tří měsíců ode dne účasti v placeném kurzu „Vařte, pečte, grilujte v parní troubě“ zakoupí vybraný model AEG multifunkční parní trouby, dostane zpět v penězích hodnotu kurzovného ve výši 1.900,- Kč včetně DPH.  Prodejní akce se vztahuje na tyto modely multifunkčních parních trub řady 9000 SteamPro a 8000 SteamBoost.

Distribuci peněžního bonusu provádí pořadatel prostřednictvím společnosti le moni s.r.o., se sídlem Pod pramenem 1633/3, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 261 29 833 po ověření splnění všech podmínek těchto pravidel. K ověření splnění podmínek těchto pravidel je účastník povinen pořadateli a jím pověřeným osobám poskytnout potřebnou součinnost.

 5.    PODMÍNKY ÚČASTI V PRODEJNÍ AKCI:

Uhrazení poplatku za  účast na některém z kurzů „Vařte, pečte, grilujte v parní troubě“, jejichž termíny jsou průběžně vypisovány v registračním formuláři na kurzy.akce-aeg.cz.   
Zakoupení jednoho z výše uvedených produktů u vybraných prodejců značky AEG, uvedených na adrese www.aeg.cz/local/cooking-club/kurzy-vareni, ve lhůtě do 3 měsíců ode dne účasti na kurzu „Vařte, pečte a grilujte v parní troubě“.


Zaslání dokladů dle těchto pravidel na emailovou adresu akce@lemoni.cz ve lhůtě trvání prodejní akce. Zasláním dokladů na email dle tohoto článku se účastník registruje do této prodejní akce a souhlasí s jejími pravidly.

Pro účast na akci je třeba prostřednictvím e-mailu přiložit a zaslat následující: a) Model parní trouby a její sériové číslo, b) Nákupní doklad (scan nebo čitelné foto) vč. čísla dokladu, data nákupu a  osoby prodejců, c) Číslo bankovního účtu pro vrácení kurzovného, d) Jméno a příjmení účastníka kurzu, jehož jménem bylo kurzovné hrazeno.

Na základě ověření  zaslaných registračních údajů bude registrace potvrzena emailem. Po ověření a potvrzení registračních údajů bude účastníkovi soutěže nejpozději do 30 dnů odeslán příslušný bonus na bankovní účet uvedený při registraci. Pořadatel se tímto nezavazuje, že bonus bude připsán na bankovní účet účastníka do 30 dnů s ohledem na dobu, jež vyžaduje realizace mezibankovní transakce.

Při splnění shora uvedených podmínek bude účastníkovi zaslán příslušný bonus na bankovní účet uvedený při registraci. V případě chybných nebo neúplných registrací bude účastník vyzván k jejich doplnění prostřednictvím emailu. Pořadatel neodpovídá za nedoručení těchto výzev. Při nedostatečné součinnosti účastník ztrácí nárok na jakékoliv plnění. Nebude-li registrace doplněna, nebude ani zpracována. Účastník odpovídá za správnost a úplnost uváděných údajů.

Do prodejní akce nebudou zařazeny registrace provedené mimo dobu konání prodejní akce či registrace neobsahující veškeré správné údaje, nesplňující daný formát či jinak nesplňující podmínky prodejní akce. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení registrací. Účastník prodejní akce je povinen uschovat originál kupní smlouvy/účtenky – dokladu o zaplacení akčního výrobku za účelem ověření nákupu (dále jen „účtenka“). Pokud na základě případné výzvy pořadatele nepředloží kupní smlouvu/účtenku o zaplacení akčního výrobku splňující podmínky těchto pravidel, tj. se shodnými údaji uvedenými v rámci registračního formuláře, bude z prodejní akce vyřazen bez nároku na bonus.

Účastník souhlasí s elektronickým zasíláním dokumentů (daňových dokladů).

V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů je k dispozici pověřená společnost prostřednictvím emailu akce@lemoni.cz.
 
 6.    SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OSOBNOSTNÍ PRÁVA

Účastí v prodejní akci vyjadřuje účastník souhlas s pravidly prodejní akce a zavazuje se je plně dodržovat.

Účastí v prodejní akci souhlasí účastník se zpracováním všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci prodejní akce (dále jen „údaje“) společností ELECTROLUX, s.r.o., se sídlem Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4, IČO: 18631975 jakožto správcem údajů (dále v tomto odstavci jen „společnost“), a s jejich následným zpracováním pověřeným zpracovatelem, zejména společností le moni s.r.o., se sídlem Pod pramenem 1633/3, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 261 29 833 pro účely prověření platné účasti v prodejní akci a marketingové účely, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to na dobu 5 let od ukončení prodejní akce s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další osobní údaje. Účastník bere na vědomí, že má mimo jiné práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména právo na přístup k osobním údajům, které společnost zpracovává, a právo na opravu osobních údajů. Účastníkovi mimo jiné náleží právo na žádost o vysvětlení či právo na odstranění závadného stavu spočívajícího v tom, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou soukromého a osobního života, v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné a v případě vzniku újmy mu náleží právo na její náhradu. Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení může být kdykoliv odvolán zasláním písemného nesouhlasu na sídlo společnosti.

Účastníci prodejní akce výslovně souhlasí s tím, že pořadatel prodejní akce je oprávněn užít v souladu s ust. § 84 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, bezúplatně jméno, příjmení a město bydliště v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech společnosti v souvislosti s touto prodejní akcí a jím poskytovaných služeb s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků prodejní akce, a to po dobu 5 let od ukončení prodejní akce.

 7.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v prodejní akci. Osoby nesplňující podmínky účasti v prodejní akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do prodejní akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka prodejní akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel prodejní akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v prodejní akci. Pořadatel si vyhrazuje právo prodejní akci kdykoliv zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech prodejní akce, bude toto učiněno na www.aeg.cz/local/cooking-club/kurzy-vareni, kde jsou k dispozici aktuální účinná pravidla prodejní akce. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání bonusu v prodejní akci.